Arbejdsproces - sådan arbejder vi

TRAIN! Company udvikler dig –  dit team – og din virksomhed. Vi leverer foredrag, kurser eller komplette løsninger, der leverer aftalte og målbare resultater. For at sikre dette, inddrager vi gerne nedenstående arbejdsproces afhængig af kompleksitet og dine behov.

Vi afklarer behovet og fastlægger målbare succeskriterier

Behovsafklaring og eventuelle interviews af nøglepersoner, som sikrer et solidt arbejdsgrundlag og finder de væsentligste forbedringsområder. Derefter aftaler vi sammen de målbare succeskriterier.

Vi fremlægger flere løsningsforslag

Oven på behovsafklaring og eventuel kravspecifikation fremlægger vi 2-3 alternative løsninger og sparrer med dig om fordele og ulemper ved hver enkelt. Dermed kan du – gerne sammen med os – træffe det præcist rigtige valg for dig, som skaber det optimale grundlag for implementering.

Vi implementerer løsningen

En succesfuld implementering sikres gennem godt forarbejde, stor medarbejderinddragelse, bred forankring og opbakning til hele forløbet. Vi bistår gerne hele vejen – eller sætter alle eller enkelte medarbejdere i stand til selv at løse opgaven fra A-Z.

Kommunikation & Rapportering

Enhver samtale med medarbejdere holdes fortrolig mellem medarbejderen og træneren. Ethvert sammenstillet resultat, input og output af udviklingsprocesser rapporteres til den uddannelses- eller proces ansvarlige i virksomheden. Kardinalpunktet er at sikre en bæredygtig, målrettet proces hvor ejerskabet ligger fast hos deltagerne og virksomheden.

Opfølgning og status

Ved processens såkaldte “gateways”, når kritiske punkter er gennemført, gennemgår vi sammen status, og sikrer fælles fundament for det næste skridt.

Skype møder

Som et effektivt middel til at spare tid, og mødes med dig præcist når du har tid på dit kontor, tager vi gerne et skypemøde med dig. Det betyder ingen rejsetid, og hurtig effektiv planlægning. På skype mødet gennemgår vi fx en forinden aftalt agenda, og viser dig konkrete eksempler på referencer eller løsningsforslag der matcher dine behov. I tilfælde der handler om fx mindjet software træning kan vi endda “overtage” din skærm, og foran dig på din PC illustrere de løsninger du har behov for.