Persontyper

Viden om persontyper, gør det lettere for dig at forstå dine og andres måder at tænke og handle på.

Hvad bygger det på?

Teorien om persontyper bygger, stort set uanset tilgangen og modellen, på Jungs forskning. Den tager hensyn til om personer er ind- eller udadvendte og logisk eller emotionelt tænkende.

Det bruges teorien fx til:

En del sælgere er fx udadvendte og emotionelle – mens analytikere ofte er mere indadvendte og rationelle. Og sælgeren ville næppe synes om analytikerens job (eller være specielt god til det) og vice versa. Derfor bruges persontyper også til at afgøre hvem i et team – eller en ansættelse – der på sigt vil egne sig bedst til en særlig type af opgaver.

Den kan også bruges til at afgøre, hvor et team måske skal forstærke deres fokus, for at kompensere for en mindre skarp, men krævet, kompetence i en periode – og dermed mindske teamets stress og øge dets resultater og holdånd.

Eller den kan hjælpe med salget, eftersom en sælger og en analytiker måske nok kan købe den samme vare, men af forskellige årsager og køber ind på forskellige argumenter.