Tak for sidst. Det var en stor og munter fornøjelse at være sammen med jer. Jeg kunne snildt have taget en times tid mere – og håber I havde en god eftermiddag og aften ved vandet.

Her er de vigtigste billeder og posters fra indlægget

Vi talte om betydningen af at vælge, hvordan man tackler dagen og de ting, der sker. Og at det påvirker en selv og ens egne resultater meget markant.

OPPE: Du er glad, du får lavet noget, alt er muligt, arbejdet giver mening, du gør en forskel, du er udadvendt og har energi, du har overskud og hjælper andre, du er nysgerrig og oven på, du får udrettet noget – og endda mere end planlagt!

NEDE: Der er problemer med problemer på, ekstra arbejde og overspringshandlinger, alt går galt, intet nærvær eller imødekommenhed, arbejdet mangler kvalitet og er præget af sjuskeri og stress

Det er til gengæld muligt at nå langt (!) mere end de fleste regner med. Det effektive arbejde kræver en række ting – som I alle kendte rigtigt godt til og kunne nævne på få minutter.

Jeg har blot tilladt mig at sætte dem sammen i et kompetencehjul – hvor du eller din afdeling kan score sig selv – og fx sætte fokus på de ting, der måske trænger mest lige nu – for at øge effektiviteten.

Vi talte om, hvordan kolleger har forskellige styrker – ligesom projekter har forskellige faser (der i øvrigt matcher dem i parforholdet, fra forelskelsen til hverdagen) … og at man styrkes og stresses af forskellige ting – eller mangel på samme

I kendte i øvrigt godt de 4 typiske træk og nævnte dem fluks, hvilket I genser på posteren, jeg har sat ind nedenfor. Og udover en god dialog over kortene – tog I endnu en dialog i jeres “farvegrupper” om de ting, der stresser jer og hvordan I bedst kan overkomme dem – godt gået.

Eftersom vi nu havde vendt HVOR meget man kan nå – og hvordan eller hvem, der bedst når hvad – sluttede vi med en prioritering at de mange (typisk for mange) opgaver, de fleste har foran sig dagligt.

Jeg kender ingen (eller meget få!), der når alle deres opgaver altid. Det betyder, at enten kan man lade tilfældet – eller de kunder/kolleger, der råber højest afgøre rækkefølgen og resultaterne – eller man kan selv prioritere og planlægge dem.

En af de mest enkle og effektive modeller er Eisenhowers matrix. (Ja, ham præsidenten) – der ud fra ens mål, skelner mellem haster og vigtigt.

Øvelsen – i praksis eller mentalt – er at placere alle sine opgaver i de 4 zoner – flytte dem fra Z1 til Z2 og dem fra Z3 og Z4 mest muligt ud af hverdagen.

Det kan fx hjælpe at sætte tid på opgaverne, så man kan føre dem og deres tidsforbrug i kalenderen. Eller fx “bytte” med andre kolleger, der gerne vil give dig nogle af deres – eller i hvert fald give et ærligt, velbegrundet ja eller nej, når andre beder om din hjælp

Dermed kan du også planlægge mere effektivt og realistisk – og udnytte de tider på dagen, hvor der er mest fokus til at løse de vigtigste opgaver, ved at lægge de vigtigste i kalenderen først. Altså fylde “bægeret” med de store sten først – og så lægge de mindre rundt omkring dem – som jeg viste til slut

Fyld bægeret/dagen med de store sten først og læg så de mindre rundt om dem.
Du er velkommen til at linke op med mig her og på Linkedin – jeg svarer altid gerne på alt jeg kan – og så hurtigt jeg kan