Kære alle på Bardram,

Det er igen en stor, ægte fornøjelse at arbejde sammen med jer. Tak for nogle rigtigt gode dage sammen, og for jeres åbenhed, entusiasme, vilje til at dele give input – og især deltage aktivt fra kl 7 om morgenen til kl 18 om aftenen. På mange områder kan mange (!) lære af jer – virkelig! Kompliment til jer!

I har et dokument i mappen, med en stærk beskrivelse af alle de fakta der kan drives ud af Jung m.fl. om de 4 personligheder, vi for nemheds skyld kalder Blå, rød, gul og grøn.

Når du sidder og skal tale / mødes med dine kunder eller leverandører – og ikke lige har mappen ved dig, kan du “bogmærke” denne side, og hurtigt genopfriske et par fakta om hver. Fakta du kan bruge til at tilpasse dialogen, og dermed både lettere forstå hvad de siger, få dialogen til at glide og ikke mindst får ham/hende til lettere at forstå hvad du siger og gerne vil …

Min oplevelse er at I kom hurtigere til en forståelse af stoffet end mange, mange andre, og fandt hurtigt både konkrete eksempler – ligesom flere allerede mellem dag 1 og 2 – gik igang med at spotte både kolleger og kunder, og hjælpe hinanden med dialogerne med dem. Jeg er helt 100% sikker på at I kan få rigtigt meget ud af det I allerede har tilegnet jer GODT GÅET!

Når jeg kan hjælpe med spørgsmål eller input er i altid velkomne til at kontakte mig – og hvis/når I vil et spadestik dybere omkring fx salg og projekter, så er jeg der. se (@) traincompany.dk eller 2715 2770

Rigtigt god arbejdslyst

Søren

BLÅ
Mogens Lykketoft / Morten Olsen typen (researchere, analytikere, specialister)…

Utvetydige, formelle, velfunderede analytiske og præcise mennesker, som vil drives af at nå, eller hjælpe dig til at nå konkrete resultater.  Så snart disse er nået – vil de næppe fejre dem, men typisk og måske koldt/kynisk allerede kigge fremad mod næste opgave og analyse. “Der er jo ingen grund til at gå over gevind med hverken vin, kvinder og sang, der er jo flere ting på listen er skal udrettes ikke også?” Nogle vil kalde disse for “detaljens mestre” eller “perfektionens præster” – der kun forlader sig på faktuelle beviser, skriftlige bekræftelser og at se handling tale tydeligere end ord.

Mødetips :

 • Send altid agenda før mødet og gennemfør den systematisk. Gælder også tlf møder.
 • BLÅ har det bedst som velforberedt, og en god forberedelse kræver både research og analyse, samt tid til at læse op før mødet.
 • Kom til tiden, start og slut til tiden.
 • Hvis det er et længere møde, så referer til agendaen under mødet, så alt går efter planen.
 • Afgiv præcise informationer inkl. detaljer – og undgå for enhver pris gætterier og optimistiske estimater
 • Giv om muligt BLÅ tid til selv at analysere dataene, og bed så gerne om BLÅ´s konklusion og evt anbefaling.
 • BLÅ vil helst ikke træffe en beslutning på stedet. Han vil typisk gerne analysere og perfektionere og har ofte brug for lidt betænkningstid
 • Hold dig først og fremmest til agenda og forretning, får du eventuelt går i dialog om noget personligt. ( Der typisk kan have “Nørd”-karakter ment på det venlige måde )
 • Noter konklusionen og send den, så BLÅ har den fulde dokumentation. – gerne med links eller attachments der tilbyder yderligere information
RØD
Anders Fogh / Stig Tøfting typen (ledere, selvstændige, militærfolk)…

Fokuserede, krævende, viljestærke og konkurrence mindede mennesker – der kan virke direkte dominerende og ufølsomme på nogle, hvis de ikke får deres vilje eller plads til at bestemme og gøre hvad de mener er rigtigt. De her skal selvsagt have noget plads – helst for bordenden (!) og kan bruges utroligt effektivt når du giver dem de rammer. Fortæl dem ikke hvad de skal gøre, medmindre I begge ved at du 100% har ret og de største bukser på. Ellers – bed ham komme med sin plan for at nå de mål du har udstukket – og aftal dem med ham hurtigt og effektivt. “Vi kan fejre når vi er færdige – og bestemt ikke før!”   Mødetip :    Send om muligt agenda før mødet. Gælder også tlf møder. Dermed er rød godt forberedt og det kan rød bedst lide. Rød hader overraskelser! Kom til tiden, start og slut til tiden (medmindre han selv afgør andet) Resumer agendaen op og bed om accept på den fra start, hold dig til agendaen. Tal i korte, præcise sætninger og giv gerne korte, præcise analyser og fakta. – undgå for mange detaljer Giv gerne 1-2 analyser/alternativer og evt. din anbefaling, så rød selv kan træffe beslutningen. Rød kan snildt træffe en beslutning på stedet. der er ikke grund til – medmindre han selv beder om det – at give ham betænkningstid Tal udelukkende forretningsforhold – ikke personlige. Eller i hvert fald i den (prioriterede) rækkefølge Noter konklusionen og tilbyd at sende den, så alle har samme dokumentation. ( I givet fald I er uenige, vil det være det eneste der måske (!) kan få rød til at indrømme en fejl fra hans side.)

GUL
Kurt Thorsen / Niclas Bendter typen (Sælgere, entertainere & idemagere)…

Entusiastiske, overbevisende, dynamiske, festlige mennesker – der altid er i godt humør og altid mener alt kan lade sig gøre. Nogle gange helt og aldeles uden hverken plan eller belæg for at mene det :) De her skal naturligvis have en mængde opmuntring og anerkendelse, og deres humør er ofte ligefrem proportionalt med deres resultater. Ergo går det godt skal de roses og anerkendes for disse og går det mindre godt roses og anerkendes for at gøre en indsats, og hjælpes på en måde der betyder, at gul selv stadig er både mesteren og stjernen på holdet (men ikke nødvendigvis chefen)

Mødetips:

 • En agenda er ikke nødvendig for at GUL har et godt møde – der er altid en grund til at snakke sammen, og gul har altid noget at sige.
 • Hvis du kommer eller ringer som en overraskelse er det fint – især hvis du har kage med
 • Tid er et flydende begreb for GUL og der er altid mere af det hvor det kom fra. om mødet starter eller slutter til tiden er ikke vigtigt
 • Agenda er ikke vigtig – selv hvis der er en, er det jo bare et udgangspunkt for en god snak for GUL
 • Giv GUL tid og plads til at snakke og fortælle – gerne om noget GUL har gennemført siden sidst.
 • Ros og anerkend GUL for hans store engagement og indsats – og evt resultater
 • GUL kan ofte let overbevises til at sige ja til hvad som helst på stedet. Det svære er at få ham til at lade handling følge ord, hvilket kræver løbende opfølgning ( og ofte endnu mere anderkendelse og kage!)
 • Tal ofte/altid personlige forhold – udover forretningen. Husk fritidsinteresser, familie, fodboldhold osv osv som GUL kan lide
 • Vær altid sikker på GUL og GULS image kommer positivt ud af en dialog og diskussion. Lad om muligt GUL vinde alle de diskussioner du kan.
 • Noter konklusionen og tilbyd at sende den, så alle har samme dokumentation. ( I givet fald I er uenige, vil det være det eneste der måske (!) kan få rød til at indrømme en fejl fra hans side.)
GRØN
Tine Bryld / Michael Laudrup Typen ( pædagoger, terapeuter, og “hjælpere”…

Deltagende, medfølende og tålmodige (til en vis grænse) afslappede mennesker, der ofte er hyggeonklerne og -tanterne på holdet. Dem der sørger for der altid er kaffe, kage samt tid til at høre hvordan det går derhjemme ( altså hos dig, for det er jo det vigtigste).  Føjelige og hjælpsomme mennesker, der ind i mellem næsten kan falde stille i med tapetet og generelt sjældent vækker megen opmærksomhed.

Det betyder ikke at de ikke arbejder, blot at de gør det stille, kontinuerligt og bare gerne vil have fred og ro til det. – Når de altså ikke lige skal tale om hvordan vi alle har det. Grønne kolleger kan være u-undværlige for fx “røde” ledere, der altid bør sikre en grøn kollega i teamet, til at jævne folderne ind i mellem ;) og i det hele taget til at få det daglige arbejde gjort.  Disse trives og motiveres bl.a. når hele teamet trives – samt fx. af tid, god stemning og personlig opmærksomhed.

Mødetip :

En agenda kan være udmærket for grøn – bare der også er tid til at berører hvordan det gør – gerne først, for der er sikker sket noget siden sidst.

Til fysiske møder er det godt hvis du har kage med – til alle, også kollegerne – så I lige kan starte med en kop kaffe / the sammen.

Tid er ikke så vigtig for grøn – bare der er nok af den til at komme det hele igennem inkl. samværet

Agenda er udmærket for grøn – men har du akut brug for hjælp, så viger den. Lad den gerne indeholde “bløde emner” også.

Giv grøn tid og plads til at snakke med dig og fortælle gerne om hvordan du og dit team har det.

Grøn skal have mavefornemmelsen med i beslutningsprocesser, hvilket typisk tager tid.

Undgå for enhver pris åbne konflikter i grøns nærvær

Det er muligt du kan presse en beslutning igennem overfor grøn – men den kommer næppe til at holde i længden efter mødet.

Sikr altid at grøn har det godt når mødet slutter – også selvom I har været uenige om noget. Aftal om nødvendigt at tale sammen kort tid efter, så I hver især lige kan tænke over tingene, før I enten går videre eller træffer en beslutning i fællesskab

Noter konklusionen og sende den, og tilføj gerne noget personligt ifm mailen, eller endnu bedre ring lige og hør hvad han synes om den